Co zabija OZON?

Bakterie i wirusy zabijane przez ozon:

Aspergillus Niger – wirus odpowiedzialny za grzybice skóry, grzybice płuc i astmę oskrzelową
Bacillus Bacteria – rodzaj bakterii Gram-dodatnich o walcowym kształcie, należących do typu Firmicutes, zdolnych do tworzenia przetrwalników.
Bacillus Anthracis – laseczka wąglika
Bacillus cereus – Drobnoustrój wytwarzający penicylinazę
Bacillus subtilis – Laseczka sienna odpowiedzialna za śluzowacenie pieczywa
Bacteriophage f2 – wirus
Botrytis cinerea – gronowiec szary wywołujący pleśń
Candida Bacteria – grzyb; pasożyt człowieka bytujący fizjologicznie m.in. w jamie ustnej i pochwie
Clavibacter michiganense – patogen roślin
Cladosporium – grzyb powodujący przewlekłe, podskórne grzybice
Clostridium Bacteria – rodzaj bakterii Gram-dodatnich, beztlenowych laseczek z typu Firmicutes, tworzących przetrwalniki. Rodzaj ten obejmuje ok. 60 gatunków drobnoustrojów, powszechnie występujących przede wszystkim w glebie oraz przewodzie pokarmowym zwierząt (w tym człowieka), narządach rodnych kobiet, a także w wodzie i ściekach. Bakterie te cechują się możliwością wiązania azotu atmosferycznego oraz redukcji siarczynów. Większość bakterii z tego rodzaju to saprofity, przeprowadzające procesy fermentacyjne oraz rozkładające celulozę i pektyny. Niektóre gatunki mają właściwości chorobotwórcze, uwarunkowane wytwarzaniem silnych egzotoksyn, inne są drobnoustrojami oportunistycznymi
Clostridium Botulinum Spores – laseczka jadu kiełbasianego
Coxsackie Virus A9 – wirus wywołujący między innymi zapalenie wątroby i zapalenie mózgu
Coxsackie Virus B5 – wirus wywołujący między innymi ostre poprzeczne zapalenie rdzenia
Diphtheria Pathogen – patogen błonnicy
Eberth Bacillus – szczep Salomonelli
Echo Virus 29 – wirus odpowiedzialny za przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
E-coli – pałeczka okrężnicy – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae.
Encephalomyocarditis Virus – wirus odpowiadający za zwłóknienie endomiokardialne
Endamoebic Cysts Bacteria – bakteria pełzaka czerwonki
Enterovirus – rodzaj wirusa (+)ssRNA wywołującego choroby u ssaków, w tym także u ludzi. Enterowirusy są najczęstszym czynnikiem sprawczym aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, którego przebieg może zagrażać życiu u noworodków i osób z immunosupresją.
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – grzybowy patogen roślin
Fusarium oxysporum f.sp. melonogea – grzyb z rodziny guzełkowatych
GDVII Virus – jednoniciowy mysi kardiowirus RNA z rodziny Picornaviridae
Hepatitis A virus – wirus zapalenia wątroby typu A
Herpes Virus – wirus opryszczki
Influenza Virus – wirus grypy
Klebs-Loffler Bacillus – bakteria wywołująca błonicę u ludzi i podobne choroby u innych zwierząt
Legionella pneumophila – Gram-ujemna bakteria, pałeczka wywołująca choroby z grupy legioneloz, z których najważniejsze znaczenie mają: choroba legionistów oraz gorączka Pontiac
Luminescent Basidiomycetes – grzyb z rodziny świetlistych podstawczaków
Mucor piriformis – jest patogenem roślin, który powoduje miękką zgniliznę kilku owoców znanych jako zgnilizna Mucor. Infekcja owoców żywicieli, takich jak jabłka i gruszki, ma miejsce po zbiorach. Grzyby mogą również infekować owoce cytrusowe.
Mycobacterium avium – grupa prątków z rodzaju Mycobacterium, należące do prątków niegruźliczych (MOTT). Zakażenia wywoływane przez mykobakterie, czyli mykobakteriozy, występują najczęściej u osób z nabytymi lub wrodzonymi niedoborami odporności. Wywołują zakażenia, głównie płuc, węzłów chłonnych, skóry i tkanki podskórnej, zapalenia otrzewnej oraz zakażenia uogólnione. U osób z mutacją w genie PTPN2/22, spożycie mleka lub mięsa skażonego pospolitą bakterią Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP) może przyspieszać rozwój RZS.
Mycobacterium fortuitum – niegruźlicze gatunki Actinobacteria (bakterie Gram-dodatnie o wysokiej zawartości guaniny i cytozyny, jedna z dominujących gatunków wszystkich bakterii), należące do rodzaju Mycobacterium.
Penicillium – (pędzlak) – rodzaj grzybów z rodziny Trichocomaceae
Phytophthora parasitica – modelowy patogen roślin oomycete
Poliomyelitis VirusChoroba Heinego-Medina (ostre nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14, pot. też heinemedina) – wirusowa choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), przenoszona drogą fekalno-oralną
Poliovirus type 1 – Poliowirus, czynnik wywołujący polio (znany również jako poliomyelitis), jest wirusem należącym do Enterovirus C, z rodziny Picornaviridae
Proteus Bacteria – urzęsiona, Gram ujemna bakteria. Występuje powszechnie w środowisku, u człowieka jest składnikiem flory fizjologicznej układu pokarmowego. Najczęściej powoduje zakażenia układu moczowego
Pseudomonas Bacteria – rodzaj Gram ujemnych, biegunowo urzęsionych bakterii przyjmujących kształt prostych lub nieznacznie wygiętych pałeczek
Rhabdovirus virus – rodzina wirusów u kręgowców, bezkręgowców oraz roślin
Salmonella Bacteria – rodzaj bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, grupujący Gram-ujemne względnie beztlenowe (fermentujące glukozę) pałeczki. Bakterie te są średniej wielkości, zwykle zaopatrzone w rzęski. Należą do bakterii względnie wewnątrzkomórkowych – rezydują w komórkach zarażonego organizmu.
Salmonella typhimurium – bakteria wywołująca dur brzuszny
Schistosoma Bacteria – rozdzielnopłciowe przyrwy wywołujące chorobę Schistosomatozę.
Staphylococcus epidermidis – gatunek bakterii Gram-dodatnich, należący do rodzaju gronkowców, wywołujący zakażenia oportunistyczne. Jest zaliczany do grupy gronkowców koagulazoujemnych (CoNS). Nie wywołuje infekcji u ludzi zdrowych, jednak dla osób z ciałem obcym może być bardzo niebezpieczny.
Staphylococci – gronkowiec – bakteria chorobotwórcza powodująca szeroki zakres chorób o różnym stopniu nasilenia
Stomatitis Virus – jest wirusem z rodziny Rhabdoviridae; dobrze znany lyssawirus wścieklizny należy do tej samej rodziny. VSIV może zarażać owady, bydło, konie i świnie. Ma to szczególne znaczenie dla rolników w niektórych regionach świata, gdzie zaraża bydło. Jest tak, ponieważ jego obraz kliniczny jest identyczny z bardzo ważnym wirusem pryszczycy. Wirus jest odzwierzęcy i prowadzi do choroby grypopodobnej u zarażonych ludzi.
Streptococcus Bacteria – rodzaj kulistych bakterii Gram dodatnich, tlenowych lub względnie beztlenowych. Ich podziały zachodzą wzdłuż jednej osi i dlatego rosną one w łańcuchu lub parach.
Verticillium dahliae – gatunek grzybów należący do klasy Sordariomycetes.
Vibrio Cholera BacteriaPrzecinkowiec cholery – gram-ujemna bakteria z rodzaju Vibrio, względny beztlenowiec wywołujący cholerę. Przenoszona jest przez wodę zanieczyszczoną ściekami.